Wsparcie

Organizacja turnieju to poważne przedsięwzięcie, które bez wsparcia finansowego, rzeczowego lub usługowego nie mogłoby się odbyć.

Każdy gest jest dla nas cenny. Kampania promocyjna turnieju „Gwiazdy na Gwiazdkę” bazuje na rozbudowanej sieci informacyjnej. Korzystamy z różnorodnych środków przekazu, dzięki czemu docieramy do szerokiego grona odbiorców. Wiadomości o turnieju swoim zasięgiem wykroczą znacznie poza krąg lokalny!


Zachęcamy do zapoznania się z OFERTĄ WSPÓŁPRACY